Oferta technologiczna

Oferta współpracy z gospodarką

Szafa modułowa zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych

SKŁADANIE OFERT:

Termin: bezterminowo

Forma: wiadomość e-mail wysłana na adres: ciritt@put.poznan.pl

TREŚĆ OFERTY:

Tytuł oferty: Szafa modułowa zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych - oferta (nazwa oferenta)

Treść oferty: Oferowane wynagrodzenie za:

(1) zgłoszenie patentowe nr P.407038 ..... PLN netto,

(2) dokumentacja techniczna ..... PLN netto,

(3) know-how ..... PLN netto

Dane oferenta: ..... (pełna nazwa, adres, NIP, e-mail, telefon)

Osoba do kontaktu: ..... (imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon)

KONTAKT:

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Biuro 409), 60-965 Poznań

e-mail: ciritt@put.poznan.pl

Partnerzy