Rząd powołał Radę ds. Innowacyjności

Rząd rozpoczyna erę innowacji

2016-01-14

Rząd powołał Radę ds. Innowacyjności, czyli gremium, które ma pobudzić innowacyjność polskiej gospodarki. W skład Rady weszło trzech wicepremierów – minister rozwoju Mateusz Morawiecki, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W radzie, która ma odpowiadać ze realizację programu „StartInPoland” zasiedli również Dawid Jackiewicz, minister skarbu, Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, a także sekretarze stanu w resortach obrony narodowej i finansów.

Przed Członkami Rady stoją zadania takie jak:

  1. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, aby zbudować nowe „połączenia neuronowe” pomiędzy strategicznymi programami i instrumentami finansowymi, które dziś nie są ze sobą powiązane,
  2. opracowanie systemu zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową,
  3. aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty.

Przygotowywany jest projekt nowej ustawy o innowacyjności, która ma znieść bariery prawne, ograniczające rozwój innowacji. Nowa ustawa będzie miała charakter horyzontalny i wpłynie na zmianę przepisów w wielu innych ustawach. Opracowanie katalogu przepisów wymagających zmiany poprzedzą szerokie konsultacje społeczne, których efektem będzie "Biała księga innowacji", wykorzystana w cyklu prac legislacyjnych. Projekt ustawy będzie gotowy do końca roku 2016.

Przeprowadzone zostaną przeglądy krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) oraz opracowane plany modyfikacji konkursów (np. w PARP) pod kątem wprowadzenia: programów strategicznych „pierwszej prędkości”, uruchomienia programu z krótką ścieżką aplikacyjną i elastycznym modelem wdrożenia dla przedsiębiorców, tak aby w ciągu roku 2016 rozpocząć wdrażanie programów wspierających najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki.

- Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom – staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach – mówi wicepremier Morawiecki.

Minister nauki podkreślił też, że powinniśmy eksportować nie towary, a nowe technologie. Wicepremier zapowiedział, że tylko w 2016 roku na rozwój nowych technologii zostanie wydanych 8 mld zł. - To największa na świecie bezzwrotna pomoc - podkreślił.

Konferencja prasowa nt. powołania międzyresortowej Rady ds. Innowacyjności w warszawskim Centrum Nauki Kopernik

Konferencja prasowa nt. powołania międzyresortowej Rady ds. Innowacyjności w warszawskim Centrum Nauki Kopernik

 

Źródła:

http://www.rp.pl/Inwestycje/301119946-Rzad-rozpoczyna-ere-innowacji.html

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/powolanie-rady-ds-innowacyjnosci-i-start-startinpoland/

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/kierunek-nowatorskosc-powolano-rade-ds-innowacyjnosci.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/BCC-w-Radzie-ds-Innowacyjnosci-zabraklo-ministra-zdrowia,158258,14.html

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/wystartowala-miedzyresortowa-rada-ds-innowacyjnosci,609702.html

Partnerzy